Naslovna

LiveZilla Live Chat Software

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Sjedište Zavoda
Adresa:
Trg 1,
76290 Odžak
E-pošta
Telefon:
+387 (0)31 763 507
Terenski ured
Adresa:
Obilaznica Jug 1,
76270 Orašje
E-pošta
Telefon:
+387 (0)31 717 183